Надання спеціального дозволу без проведення аукціону на користування надрами з метою видобування корисних копалин

Назва послуги: Надання спеціального дозволу без проведення аукціону на користування надрами з метою видобування корисних копалин

Адміністративний збір: За надання спеціального дозволу на користування надрами без проведення аукціону справляється збір у розмірі, який розраховується виходячи з початкової ціни продажу такого доходу на аукціоні відповідно до Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на користування надрами, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2004 № 1374.

Строк надання послуги: Рішення про надання дозволу без проведення аукціону приймається протягом 30 днів після отримання всіх погоджень, передбачених пунктом 9 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615.

Результат надання: Спеціальний дозвіл на користування надрами

Способи отримання результату: Надається особисто надрокористувачу або його уповноваженому представнику.

Підстави для відмови: -подання заявником документів не в повному обсязі; -виявлення у поданих документах недостовірних даних; -невідповідність документів, поданих заявником, вимогам законодавства; -наявність інформації від правоохоронних органів та суб'єктів фінансового моніторингу, що заявник здійснює фінансування тероризму в Україні; - наявність у заявника боргу із сплати загальнодержавних податків та зборів станом на останній звітний період; -відмова відповідних державних органів у погодженні надання надр у користування; - невиконання програм робіт на ділянках надр, на користування якими заявнику вже надано дозвіл, виявлення порушень правил користування надрами на таких ділянках, що зафіксовано в актах перевірок, приписах або розпорядженнях відповідних органів у сфері надрокористування до моменту їх усунення, крім випадків визнання таких приписів або розпоряджень недійсними або дію яких зупинено згідно з рішенням суду.

Порядок оскарження: Відмова у наданні спеціального дозволу на користування надрами може бути оскаржена в установленому законодавством порядку.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: